Odbory - Územně analytické podklady

5. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2020

Textová část
Textová část textcast_06_2021.pdf
Příloha textové části textcastpriloha1_06_2021.pdf
Grafická část
Výkres hodnot vykres_hodnot_2020.pdf
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_2020.pdf
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_2020.pdf
Výkres záměru vykres_zameru_2020.pdf 
Výkres problémů vykres_problemu_2020.pdf 
Technická infrastruktura
Telekomunikace telekomunikace_2020.pdf
Elektřina elektrina_2020.pdf
Plyn plyn_2020.pdf
Vodovody vodovody_2020.pdf 
Kanalizace kanalizace_2020.pdf 
Ostatní ostatni_2020.pdf 

4. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2016

Textová část
Podklady pro rozbor udrzitelneho rozvoje Podklady_pro_rozbor_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf
Rozbory udržitelného rozvoje Rozbory_udrzitelneho_rozvoje_2016.pdf
Vyváženost územních jednotek Vyvazenost_uzemnich_jednotek_2016.pdf
Grafická část
Problemový výkres problemovy_vykres_2016.pdf
Výkres hodnot vykres_hodnot_2016.pdf
Výkres limitů - ostatní vykres_limitu_ostatni_2016.pdf
Výkres limitů - technické vykres_limitu_technicke_2016.pdf
Výkres záměru vykres_zameru_2016.pdf 
Technická infrastruktura
Elektrické stanice elektricke_stanice_2016.pdf
Elektronické komunikační zarízení elektronicke_komunikacni_zarizeni_2016.pdf
Komunikační_vedení komunikacni_vedeni_2016.pdf
Nadzemní a podzemní vedení el. soustavy nadzemni_a_podzemni_vedeni_el_soustavy_2016.pdf
Produktovod produktovod_2016.pdf
Ropovod ropovod_2016.pdf
Síť kanalizačních stok sit_kanalizacnich_stok_2016.pdf
Technologický objekt čistení odpadnich vod technologicky_objekt_cisteni_odpadnich_vod_2016.pdf
Technologický objekt zásobování plynem technologicky_objekt_zasobovani_plynem_2016.pdf
Technologický objekt zásobování vodou technologicky_objekt_zasobovani_vodou_2016.pdf 
Vedení plynovodu vedeni_plynovodu_2016.pdf 
Vodovodní siť vodovodni_sit_2016.pdf

3. aktualizace ÚAP ORP Český Brod 2014

Textová část
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje rozudroz2014.pdf
Rozbor udržitelného rozvoje podudroz2014.pdf
Grafická část
Problémový výkres 2014 probvyk2014.pdf
Výkres hodnot vykhod2014.pdf
Výkres limitů - dopravní a tech. inf. 2014 vyklimdopatech2014.pdf
Výkres limitů - ostatní vyklimost2014.pdf
Výkres záměrů 2014 vykzam2014.pdf
Technická infrastruktura
Elektrická stanice a072.pdf
Elektronické komunikační zařízení včetně OP a081.pdf
Komunikační vedení včetně OP a082.pdf
Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně OP a073.pdf
Produktovod včetně OP a078.pdf
Ropovod včetně OP a077.pdf
Síť knalizačních stok včetně OP a070.pdf
Tech. objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně OP a069.pdf
Tech. objekt zásobován plynem včetně OP a BP a074.pdf
Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma a067.pdf
Vedení plynovodu včetně OP a BP a075.pdf
Vodovodní šíť včetně ochranného pásma a068.pdf

Územně analytické podklady

Územně analytické podklady byly zpracovány v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Územně analytické podklady jsou zveřejněny v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zněním § 166 stavebního zákona.

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území rozbudrz.pdf 4081 kB
Problémový výkres probvyk.pdf 7782 kB
Rozbor udržitelného rozvoje území rozbudr.pdf 828 kB
Vykres hodnot vykhod.pdf 23123 kB
 Výkres limitů - dopravní a tech. infrastruktura vyklimdopr.pdf 3061 kB
Výkres limitů - ostatní vyklim.pdf 23129 kB
Výkres záměrů vykzam.pdf 8060 kB

 

Mapové služby jsou dostupné na www.uap.cesbrod.cz:8080/uap

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist