Informační centrum pro mládež
Město Český Brod

Informační centrum pro mládež - Informace pro mládež

Volný čas

Místní sdružení a spolky

 Informace o volnočasových aktivitách

Kultura a sport v regionu

 Regionální a celorepubliková střediska volného času

Práce

Práce v ČR

Práce v zahraničí

Europass

Europass je soubor dokladů o tom, co umíte. Poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledně informace o Vašem vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech, a to ve všech jazycích států EU.  Dokumenty jsou zdarma a jednotné v celé Evropě.

Dokumenty Europassu využijí studenti, absolventi škol a uchazeči o práci nebo o další studium doma i v zahraničí. Všem lidem, kteří se stěhují za prací či studiem do zahraničí, pomůže Europass rychleji se uplatnit v novém prostředí.

Europass tvoří:

Chystáte se do Evropy? V krátkém videu Vám poradíme, co si vzít s sebou a jak nejlépe ukázat, co umíte.

Podívejte se, o jaké pozice se nejčastěji ucházejí lidé, kteří si vyplňují Europass – životopis.

Více informací najdete na www.europass.cz.

 

Sociální podnikání - příležitost pro mladé nápady

  • Sociální podnikání je vhodná příležitost pro mladé, jak realizovat své neotřelé nápady. Tato příručka je vhodná nejen pro mladé lidi, ale rovněž pro ostatní pracovníky ISM po celé ČR. V příručce můžete najít informace o tom, co to vlastně sociální podnikání je, odkud vzít peníze na založení sociálního podniku, příklady inspirace z ČR i zahraničí a v neposlední řadě i zajímavé internetové odkazy.

     

  • Příručka sociální podnikání

Vzdělávání

Vzdělávání na českobrodsku

web vzdělaný Brod
Školy
Pedagogicko - psychologická poradna
Oblastní školní poradenské centrum
Jazykové školy
Logopedie
Vzdělávání v ČR
Rekvalifikační kurzy
Vzdělávání v zahraničí

Sociálně-patologické jevy

Sociální patologie je označení pro jevy, které společnost klasifikuje jako nežádoucí (sociálně-patologické), protože porušují sociální, morální či právní normy společnosti (často např. kriminalitatoxikomanievandalismusdomácí násilí a další) jakož i pro příčiny těchto jevů.

Sociální problematiku na komunální úrovni řeší město v kategorii Zdravý Brod - sociální oblast

Prevence rizikového chování - Prevence-info.cz

Linky pomoci

Bezdomovectví

Domácí násilí

Regionální úroveň
Celostátní úroveň

Drogy a jiné závislosti

Kriminalita a delikvence

Probační a mediační služba

Poruchy příjmu potravy

Obchodování s lidmi

Primární prevence

Prostituce

Šikana

Počítačová kriminalita

Týrání a zneužívání dětí

Xenofobie a rasismus

Občan a společnost

Potřebuji si na úřadě zařídit - životní situace

Sociální - právní a rodinné poradenství

Místní úroveň
Regionální ÚROVEŇ
Celostátní ÚROVEŇ

  Dluhové a finanční poradenství  

SPOTŘEBITELSKÉ PORADENSTVÍ

 Užitečné kontakty

Lidská práva

 

 Sociální zabezpečení

 

Náhradní rodinná péče

MísTNÍ ÚROVEŇ
RegionálNÍ ÚROVEŇ
CELOSTÁTNÍ ÚROVEŇ

Cestování

Českobrodsko

Cestovní agentury a kanceláře v Českém Brodě

 Cestování v regionu

Informační centra v regionu

Doprava v regionu

 Cestování v ČR

Cestování v zahraničí

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
TOPlist