Odbory - Odbor rozvoje

Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod

Rada města schválila nový dokument Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod.  Cesky_Brod_Technicke_standardy_VH_majetku.pdf V technických standardech je popsáno poskytování podkladů provozovatele vodohospodářské sítě, schvalování, vyjádření k projektové dokumentaci, její obsah a jednotlivé technické požadavky na provedení vodovodních a kanalizačních řadů, vodovodních a kanalizačních přípojek, objektů na vodovodní a stokové sítí, podmínky převzetí vodohospodářského majetku do provozování provozovatelem, požadavky na geodetické zaměření staveb, a jejich předávání provozovateli a informace vlastníkovi, telemetrie a seznam právních norem a předpisů.

Generel vodovodů a kanalizací

Generel kanalizace

A.1_Pruvodni_zprava.pdf A.1_Pruvodni_zprava.pdf 3457 kB
A.7_Napojení rozvojových ploch_část 1-3 A.7_Napojen rozvojovch ploch_st 1-3.pdf 5904 kB
A.7_Napojení rozvojových ploch_část 4 A.7_Napojen rozvojovch ploch_st 4.pdf 227 kB
Preh_HDT_situace Preh_HDT_situace.pdf 1495 kB
Preh_sit_stok_site – D4 Preh_sit_stok_site D4.pdf 1446 kB
Preh_sit_stok_site – dle hydraulicstav Preh_sit_stok_site dle hydraulicstav.pdf 1453 kB
Preh_sit_stok_site – dle materialu Preh_sit_stok_site dle materialu.pdf 1458 kB
Preh_sit_stok_site – dle profilu Preh_sit_stok_site dle profilu.pdf 1447 kB
Preh_sit_stok_site – dle stari Preh_sit_stok_site dle stari.pdf 1449 kB
Preh_sit_stok_site – dle stavebtechstav Preh_sit_stok_site dle stavebtechstav.pdf 1433 kB
Preh_sit_stok_site Preh_sit_stok_site.pdf 1440 kB

 

GENEREL vodovodů

A.1_pruvodni_zprava A.1_pruvodni_zprava.pdf 2252 kB
A.4_Napojení rozvojových ploch A.4_Napojen rozvojovch ploch.pdf 3675 kB
Preh_sit_hydrantů Preh_sit_hydrant.pdf 1397 kB
Preh_sit_vodovodu - dle čísel řadů Preh_sit_vodovodu - dle sel ad.pdf 1395 kB
Preh_sit_vodovodu - dle stáří Preh_sit_vodovodu - dle st.pdf 1386 kB
Preh_sit_vodovodu - dle Staveb-Tech_stav Preh_sit_vodovodu - dle Staveb-Tech_stav.pdf 1387 kB
Preh_sit_vodovodu Preh_sit_vodovodu.pdf 1379 kB

Návrh etapizace výstavby kanalizace

Preh_HDT_situace Preh_HDT_situace.pdf 1729 kB
Situace_etapizace_et_I Situace_etapizace_et_I.pdf 1471 kB
Situace_etapizace_et_II Situace_etapizace_et_II.pdf 1443 kB
Situace_etapizace_et_III Situace_etapizace_et_III.pdf 1658 kB

NÁVRH ETAPIZACE VÝSTAVBY vodovodů

Etapizace_etapa_I Etapizace_etapa_I.pdf 1416 kB
Etapizace_etapa_II Etapizace_etapa_II.pdf 1416 kB
Etapizace_etapa_III Etapizace_etapa_III.pdf 1456 kB
Preh_sit_UP_rozvojových_ploch - vodovod Preh_sit_UP_rozvojovch_ploch - vodovod.pdf 1464 kB
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist