Zdravý Brod

MA21

Jak dopadl názorový průzkum 2016?

Názorový průzkum jsme realizovali již počtvrté a to za asistence Agora CE, o.p.s. Jeho smyslem bylo dát našim občanům možnost vyjádřit se k „věcem veřejným“, poskytnout jim prostor pro jejich názory, připomínky či podněty.  Zjistit směr, kterým se má Český Brod ubírat. Obsáhlou Závěrečnou zprávu názorového průzkumu včetně grafů, statistických dat a komentářů Cesky_Brod_2016_zaverecna_zprava Cesky_Brod_2016_zaverecna_zprava.pdf. Příloha zprávy. Cesky_Brod_2016_zaverecna_zprava_priloha_II_otevrene_otazky.pdf V tištěné podobě je k dispozici v kanceláři starosty.  Děkujeme všem, kteří se zapojili do dotazníkové šetření . 

Dotazníkové šetření navazovalo na názorové průzkumy prováděné v minulých letech (2007, 2012, 2014). Zachytilo tak, jak občané vnímají změny ve městě v posledních devíti letech a jak se mění jejich názor na podmínky života ve městě, například na to, zda se město stává upravenějším, bezpečnějším a celkově vhodnějším pro život. Právě takové informace, spolu s identifikací hlavních problémů, mohou být užitečným podkladem pro plánování dalšího rozvoje města.

Ačkoliv měl každý možnost účastnit se průzkumu, populace Českého Brodu se do něj nezapojila rovnoměrně. Obecně je možné říci, že se do výzkumu zapojili především vzdělanější obyvatelé resp. obyvatelky ve středním věku. Šance vyplnit dotazník v tištěné či on-line podobě využilo celkem 402 respondentů.

Ve srovnání s výsledky předchozích ročníků dotazníkového šetření lze konstatovat, že spokojenost se životem v našem městě obecně roste. Přestože zde přetrvávají některé oblasti či konkrétní problémy (např. ve zdravotnictví nebo dopravě), které vnímají obyvatelé negativně, i o těchto je možné říci, že ve srovnání s ostatními ročníky dochází ke snižování jejich palčivosti. Stále menší množství lidí je vnímá, jako významné problémy. Na druhou stranu trendy, které znamenají snižování spokojenosti s určitými oblastmi (např. stav a úprava veřejných prostranství), znamenají pokles v tak malé míře, že se může jednat pouze o chybu statistického měření.

V některých oblastech došlo dokonce k zásadnímu zlepšení, které znamená posun spokojenosti v řádech desítek procent. Asi nejzásadnější „skokanem roku“ tak je oblast bezpečnosti tradičně vnímaná v Českém Brodě jako problematická. V celkovém shrnutí se cítí občané Brodu daleko bezpečněji, než v předchozích letech. 

Petra Ištvániková, PR manažerka
Vojtěch Černý,
Agora CE, o.p.s.

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist