Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Jak pracovat s dětmi s poruchou autistického spektra

Jak pracovat s dětmi s poruchou autistického spektra

Setkání s Mgr. Gabrielou Bečvářovou na téma jak pracovat s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS) se v rámci realizace projektu „Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod“  uskuteční ve čtvrtek 30. května 2019, od 14:00 do 16:00 hod. na adrese Speciální základní škola Poděbrady, U Bažantnice 154, Poděbrady. Prosíme o potvrzení účasti přes formulář zde do 27. 5. 2019 do 12 hod. 

V malé skupince do 5 osob se v autistické třídě budeme věnovat specifikám chování dětí s PAS, organizaci času a prostoru při vzdělávání těchto dětí, používání piktogramů a dalších pomůcek, spolupráci učitele a asistenta, dojde i na dotazy a sdílení praxe.

Mgr. Gabriela Bečvářová, je zkušená učitelka Speciální základní školy v Poděbradech, která opakovaně učí v tzv. „autistické“ třídě.

zpět
Cesbrod