Životní situace - Registr řidičů

Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu

1 Identifikační číslo  
2 Kód  
3 Pojmenování (název) životní situace Odevzdání řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu
4 Základní informace k životní situaci V určitých situacích existuje povinnost odevzdat řidičský průkaz příslušnému úřadu (např. vzdání se řidičského oprávnění, úmrtí osoby, zákaz řízení motorových vozidel,neplatný řidičský průkaz nebo neplatný mezinárodní řidičský průkaz).
5 Kdo je oprávněn v této věci jednat ( podat žádost  apod.) V této věci je oprávněn jednat držitel průkazu, po zemřelém držiteli průkazu osoba vyřizující pozůstalost nebo pozůstalý.
6 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz je povinen odevzdat držitel, jehož řidičský průkaz je neplatný, nebo kterému bylo podmíněno, omezeno, pozastaveno nebo odňato řidičské oprávnění, případně ten, kdo pozbyl řidičské oprávnění. Povinnost odevzdat řidičský průkaz platí i pro pozůstalé zemřelého řidiče.
7 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace Odevzdejte průkaz na příslušný úřad. Oprávněný pracovník Vám vydá potvrzení o tom, že jste doklad odevzdali.
8 Na které instituci životní situaci řešit Obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa trvalého pobytu.
9 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

kancelář č. 9, Lucie Formanová 

Kancelář č. 8, Bc. Marcela Bergmanová

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00  
Čt: pouze objednaní klienti

10 Jak doklady je nutné mít sebou Doklad totožnosti, řidičský průkaz.
11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Potvrzení o odevzdání řidičského průkazu vystaví pracovník evidence řidičů.
12 Jaké jsou poplatky a jak je lze hradit Nejsou stanoveny

 

13

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení Na počkání.
14 Kteří jsou další účastníci ( dotčeni ) řešení životní situace Nejsou stanoveni
15 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Nejsou stanoveny
16 Elektronická služba kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17 Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.
18 Jaké jsou související předpisy Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, Vyhláška č. 154/2003 Sb.,kterou se mění vyhláška o řidičských průkazech a o registru řidičů, Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
19 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Nejsou stanoveny
20 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Může vám být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
21 Nejčastější dotazy  
22 Další informace Ministerstvo dopravy ČR, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.
23 Informace o popisovaném postupu ( o řešení životní situace ) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Ministerstvo dopravy ČR.
24 Související životní situace a návody jak je řešit  
25 Za správnost popisu odpovídá útvar MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26 Kontaktní osoba

Lucie Formanová – formanova@cesbrod.cz, tel. 321612195

Bc. Marcela Bergmanová – bergmanova@cesbrod.cz, tel. 313036104

27 Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 19.3.2014
28 Popis byl naposledy aktualizován 3.1.2023
29 Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist