Životní situace - Czechpoint

Zřízení datové schránky

Pojmenování (název)
životní situace
Zřízení datové schránky
Základní informace
k životní situaci
Datová schránka se zřizuje na žádost fyzické osoby. Pro právnickou osobu je DS povinná a Ministerstvo vnitra ji zřizuje automaticky po zapsání právnické osoby do Obchodního rejstříku.
Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům.
Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Žádost lze podat osobně na kontaktním místě veřejné správy( CzechPOINT). Vyplněná  žádost je elektronicky odeslána na Ministerstvo vnitra, které zašle žadateli přístupové údaje do datové schránky ihned po jejím zřízení. Údaje se zasílají poštou do vlastních rukou adresáta.Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky.
Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žádostí  na kontaktním místě CzechPOINT.
Na které instituci životní
situaci řešit
Žádost o zřízení datové schránky lze učinit na kontaktním místě CzechPOINT.      
Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod – pokladna Městského úřadu a pracoviště CzechPoint
S kým: Hana Hybešová, Svatava Strejčková
Kdy: Po, St od 08:00-17:00;Út, Čt od 08:00-14:30;Pá od 08:00-13:00( přestávka vždy od 11:00-12:00).
Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Platný občanský průkaz.
Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost se vyplňuje elektronicky přímo na parcovišti CzechPOINT.
Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Zřízení datové schránky je bezplatné.
Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Ministerstvo vnitra  zřídí datovou schránku do 3 pracovních dnů od podání žádosti.Přístupové údaje pro přihlášení do DS zašle ministerstvo bezodkladně po jejím zřízení listovní zásilkou, která je určena do vlastních rukou adresáta(žadatele).
Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
Elektronická služba,
kterou lze využít
Elektronickou službu nelze využít.
Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.
Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou stanoveny.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Sankce nejsou stanoveny.
Nejčastější dotazy

Co jsou datové schránky?

Datové schránky jsou elektronickým úložištěm, na které se doručují dokumenty orgánů veřejné moci a stejně tak i vůči nim. Tento způsob komunikace nahrazuje klasické doručování v listinné podobě.

Další informace Další informace Vám podá kontaktní místo CzechPoint – tel. 321 612 146 nebo 321 612 213
Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor vnitřních věcí
Kontaktní osoba

Svatava Strejčková, tel. 321612213,
e-mail: strejckova@cesbrod.cz

Hana Hybešová, tel. 321612146,
e-mail: hybesova@cesbrod.cz 

Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
20.1.2014
Popis byl naposledy
aktualizován
20.1.2014
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist